Support Online

0437675767
0437675767

Trang chủ» Nhà tuyển dụng » Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam

Tên nhà tuyển dụng: Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam

Địa chỉ: Ngõ 1 - Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: +84-476440192

Quy mô: 25-99

Website:

Giới thiệu: Làng trẻ em SOS Việt Nam là tổ chức nuôi dưỡng trẻ mồ côi không nơi nương tựa từ nguồn tiền tài trợ của tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế. Hiện nay tại Việt Nam có 13 Làng trẻ em SOS cơ sở và 10 trường PT Hermann Gmeiner, 12 trường Mẫu giáo, 1 trường Trung cấp nghề thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam tại 13 tỉnh/thành phố trên cả nước. Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam là cơ quan quản lý các đơn vị thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Gửi phản hồi