Support Online

0437675767
0437675767

Trang chủ» Nhà tuyển dụng » SAMSUNG SDI VIETNAM CO. LTD. (SDIV)

Tên nhà tuyển dụng: SAMSUNG SDI VIETNAM CO. LTD. (SDIV)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Yên Phong 1, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện thoại: 0241-3699123

Quy mô: 500-999

Website:

Giới thiệu: Samsung là Tập đoàn số 1 của Hàn Quốc - hiện đứng trong Top 25 Công ty thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới - Là Partner của Tổ chức Olympic Quốc tế ....

Gửi phản hồi