Support Online

0437675767
0437675767

Những gói tin tuyển trong hệ thống

Stt Tên gói Số lượng Kiểu đăng Giá Chọn mua
Đăng 1 tin  Chỉ đăng trên HRC  100,000 
Đăng 2 tin  Chỉ đăng trên HRC  180,000 
Đăng 3 tin  Chỉ đăng trên HRC  250,000 

Những gói hồ sơ trong hệ thống

Stt Tên gói Số lượng Giá Chọn mua
Mua 10 hồ sơ  10  100,000 
Mua 20 hồ sơ  20  180,000 

Những gói hiển thị trong hệ thống

Stt Tên gói Thuộc tính Giá Số lượng mua
In đậm  bold  100,000 
Chữ đỏ  red  100,000 
In đậm, chữ đỏ  bold red  180,000 
Gửi phản hồi

Nhà tuyển dụng tiêu biểu